Better You
Tallbarrsolja EKO Eterisk

Utgått Fri frakt från 199 kr
-30% product.discountbadge
Variant : 10 ml
Beskrivning

TALLBARRSOLJA EKO - ETERISK 10 ml
Ekologisk Tallbarrsolja (Pinus Sylvestris). Framställd genom destillering av barr. Kan användas i rengöringsmedel i exempelvis köket, eller inom aromaterapi. Den är perfekt i massageolja för muskelmassage och kan även användas som bastuprodukt. Doften av tallbarr kan även fungera mot röklukt och myggor.
- 100 % ren, eterisk, ekologisk och outspädd olja
- Aromaterapi, rengöringsmedel, massageolja & bastudoft
- Ursprung Ungern
Ingredienser: Ekologisk Tallbarrsolja (Pinus Sylvestris). Framställd genom destillering av barr.
Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Använd skyddshandskar, -kläder, ögon- och ansiktsskydd. Inandas ej damm/rök/dimma/ångor/spray. Tvätta huden noga efter användning.
Fara! Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, är en brandfarlig vätska och ånga, orsakar allvarlig ögonirritation, kan orsaka skador på organ, orsakar hudirritation och kan orsaka allergisk hudreaktion.
VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.
Vid direkt hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.
VID DIREKT ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om möjligt, avlägsna kontaktlinser, fortsätt skölj.

Artikelnummer: 101354
Ingredienser

Ekologisk Tallbarrsolja (Pinus Sylvestris). Framställd genom destillering av barr.

Upptäck mer som Tallbarrsolja EKO Eterisk

Recensera Denna Produkt

Vi tror på din expertis och värnar om din åsikt som hjälper andra att hitta rätt! Därför vill vi gärna höra vad du tycker om våra produkter. Lämna din skönhetsrecension på dina senaste köp och få poäng för din insats som medlem i Eleven Club.