URTEKRAM

En ordbok över det danska språket berättar att en "urtekræmmer" är en gammal beteckning på en så kallad kryddhandlare eller kringvandrande handelsman som sålde kryddor, läkeörter osv.

Grundarna av Urtekram, Lisbeth Damsgaard och Ronnie McGrail, startade också, nästan som de gamla kryddhandlarna, med en butik inne i Köpenhamn. I dag skulle en sådan butik vara känd som den lokala hälsokostbutiken. Den gången var de en del av en helt ny tidsanda med sitt engagemang för ekologi, rena råvaror och bärkraft. Och ur just detta engagemang växte företaget och namnet Urtekram fram som en omskrivning av det ursprungliga "urtekræmmer"-begreppet.

Till vardags talar vi på Urtekram också i dag om "urtekræmmer"-andan när vi ska beskriva det speciella - ibland nästan familjära - förhållandet som råder bland medarbetarna här på företaget. Vi pratar också om UrteKRAM i den mer kärvänliga betydelsen av en varm kram. Kramar delar vi gärna ut här på Urtekram, men får också många när vi till exempel får beröm av konsumenterna för våra produkter. Så det blir ofta en UrteKRAM som avslutande hälsning. Läs historien om Urtekram