search

Köpvillkor

eleven AB (org.nr 556594-7529), Brahegatan 9, 114 37 Stockholm, Sverige. Hädanefter benämns eleven AB och dess dotterbolag gemensamt som "eleven". Utöver dessa villkor gäller även vår integritetspolicy samt medlemsvillkor.

Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta vår kundtjänst.
Utebliven orderbekräftelse
På grund av tekniskt fel eller andra omständigheter bortom elevens kontroll kan din orderbekräftelse bli sen eller helt utebli. Om din orderbekräftelse dröjer mer än 30 minuter ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Leverans

Våra normala leveranstider är 1-7 dagar beroende på valt fraktalternativ. Beställningar lagda på helger skickas tidigast måndagen efter. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ber vi dig kontakta vår kundtjänst.
Ej uthämtade paket
Kunden måste uppge giltig och korrekt leveransinformation. Om eleven får tillbaka ett paket som skickats till fel adress eller inte hämtats ut är det upp till kunden att betala ny frakt. eleven mailar till kunden på angiven e-postadress när vi får tillbaka paketet och meddelar och avvaktar svar från kunden. För beställningar som inte hämtas ut debiterar vi en avgift på 150 SEK.
Försenad leverans
Om vi inte kan skicka din beställning inom utsatt tid, meddelas du via e-post eller telefon. Om du inte godkänner ny föreslagen leveranstid så har du rätt att häva köpet utan någon extra kostnad.

Priser

Alla priser i butiken anges i SEK (om inget annat anges eller valts av användaren). Alla priser är inklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.
Kampanjer
Det går inte att kombinera eventuella rabattkoder med övriga kampanjer eller erbjudanden, om inget annat anges.
Utanför EU
Eventuell införselmoms och tullavgift är upp till mottagaren att betala.

Reklamation, ångerrätt och avbeställning

Vi följer Konsumentverkets rekommendationer för e-handel. Kundtjänst måste alltid kontaktas via vårt kontaktformulär, e-post (info@eleven.se) eller telefon 010-145 50 00 inom skälig tid. För mer information se vår sida för returhantering.
Ångerrätt
Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund 30 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt (ångerrätten kan vara längre för medlemmar i vår kundklubb). Mottagaren är ansvarig för att kontrollera att leveransen och produkterna är oskadda i samband med mottagande av paketet.
Undantag från Ångerrätt
Produkten bör vara obruten och oanvänd men enligt lag har du rätt att säkerställa dess egenskaper och funktioner. Vid nyttjande av ångerrätten har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag i de fall då varan hanterats i större omfattning än nödvändigt. Värdeminskning bedöms från fall till fall. Öppnade och/eller använda hygienprodukter återtas inte på grund utav hälso- och hygienskäl. Undantag från ångerrätten gäller också specialtillverkade produkter som har skräddarsytts särskilt åt dig, som exempel om du beställt med gravyr, eller där produkten har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål. Även tjänster som fullgjorts där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt. Vid godkänd hävning av köp så återbetalar vi summan för din beställning inom 30 dagar.
Reklamation
En reklamation måste göras via vårt kontaktformulär alternativt ringer du till vår kundtjänst. Reklamation av trasig produkt ska ske inom skälig tid efter det att felet har upptäckts, dock senast inom 3 år från köptillfället. Observera att den trasiga produkten samt emballaget måste sparas tills dess att ärendet är löst. Om varan ej finns i lager eller har utgått så kontaktar vi dig innan vidare hantering. Vi hanterar reklamationsärenden normalt sett inom 1-5 arbetsdagar beroende på arbetsbelastning. Vid godkänd reklamation av köp så återbetalar vi summan för din beställning inom 30 dagar.
Skada
I fall av trasig eller öppnad kartong vid leverans, kontakta ditt utlämningsställe direkt när du hämtar ut paketet. De har färdiga blanketter för skadeanmälan.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Tvist

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.
Annat EU land
För boende i ett annat EU-land än Sverige kan lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med beställning eller besök på webbplatsen.

@eleven.se - Användningsvillkor

När du publicerar en bild på instagram och använder dig av frasen @eleven.se med intention att uppmärksamma oss om bilden kan vi komma att skicka ut en förfrågan till dig om vi får använda bilden i vår marknadsföring (t.ex sociala medier, nyhetsbrev m.m) samt online. Svarar du oss med frasen "#YESeleven" accepterar du följande avtalsvillkor.

I samband med denna överenskommelse intygar du på heder och samvete att du innehar fullständiga immateriella rättigheter till bilden i fråga samt att eventuellt andra personer som förekommer i bilden även har lämnat sitt samtycke.

Svarar du med #YESeleven ger du oss din tillåtelse att använda bilden i vår marknadsföring samt lagra och använda personlig data kopplad till bilden. eleven förbehåller sig rätten att använda alla bilder och annat material som du publicerar där @eleven.se nämnts, i de fall du svarat oss med #YESeleven. Läs mer i vår integritetspolicy.

Dina bilder/material kan komma att användas i elevens marknadsföring och kommunikation på hemsida, i nyhetsbrev, sociala medier, tryckt media, butiksmaterial och liknande. eleven förbehåller sig rätten att redigera dina bilder/material, men äger inte rätten att sälja dina bilder/material vidare. När du ger eleven rättigheter att använda dina bilder/annat material garanterar du att det är du som är upphovsman till bilden/materialet, att du har tillstånd från alla personer som syns i bilden/materialet och att innehållet i dina bilder/ditt material inte strider mot någon lag. Du ger eleven fullständiga rättigheter att använda dina bilder/material utan att i efterhand kräva ersättning.

Företaget som gör detta möjligt heter Olapic. På deras hemsida kan du läsa mer om villkor här samt mer om integritetspolicy här.

Övrigt

Fakta lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. De uppgifter som lämnas härigenom utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet. eleven förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information utan föregående avisering.

Kontaktuppgifter

eleven AB (org nr 556594-7529)
Brahegatan 9, 114 37 Stockholm
Telefon: 010-145 50 00

Version 1.