Linda Landenberg Parfums

Varumärket Linda Landenberg har ett erkännande som slipad expert inom området doft, i såväl Sverige som internationellt. Av slutkonsument likväl som journalister och företagsledare inom branschen upplevs hon som genuin, trovärdig, personlig och passionerad med en ovilja att kompromissa på kvalitet. Längtan efter nyansrikedom gör att Linda skapar sina tolkningar av en blomma, ett sammanhang eller ett oväntat möte. Där hon använder sig av råvaror som fascinerar henne eller har förmågan att ta henne till destinationen hon söker.

En skiss över en idé skrivs ner för att sedan föras över till en upplevelse i Lindas lab. När formuleringen är skapad skickas den till en producent i Grasse som blandar essensen. Från essensen tillverkas och fylls parfymen i Sverige.

Illustrationen

Kurbits är en folklore konst som utvecklades i slutet av 1700-talet i en region av Sverige som heter Dalarna. Där städerna Rättvik och Leksand anses vara vaggan till denna konstform som ger fri tolkningsrätt då blomster ochblad har fantasifulla former. Dessa överdådiga målningar med naiv färgsättning var ett sätt att förstärka en berättelse då många under denna tidsepok i Sverige var analfabeter. Lindas relation till kurbits är kopplat till hennes ursprung vars farföräldrar kommer från Dalarna vilket även gjort att familjen tillbringat många år av sin ledighet här. Som barn fascinerades hon av denna konstform och satt ofta i stugan i Siljansnäs och måladeegna kompositioner.

Filtrera